Pogoda jutro Pogoda Poznań
205

Tu opisz zauważony błąd w tekście,
(sprawy niezwiązane z błędami nie będą rozpatrywane tą drogą - o wszelkich innych sprawach kontaktuj się poprzez stronę)

E-mail kontaktowy:

Wpisz kod z obrazka:
codeimg

Na dwóch ulicach Wildy wdrożona zostanie nowa organizacja ruchu. Obowiązywać zacznie też strefa "Tempo 30"
j | aktualizacja: Środa, 4 2021 roku, godzina 07: 1

Ma to związek z wprowadzaną w tym miejscu Strefą Płatnego Parkowania.

Na dwóch ulicach Wildy wdrożona zostanie nowa organizacja ruchu. Obowiązywać zacznie też  strefa
ZDM

Prace polegające na wykonaniu nowego oznakowania, w tym wyznaczeniu miejsc postojowych będą prowadzone na ul. Langiewicza oraz na ul. Filareckiej.

Pierwsza ze wskazanych ulic pozostanie dwukierunkowa od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Dąbrówki, natomiast na pozostałym odcinku wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od ul. Dąbrówki w stronę ul. Zmartwychwstańców. Zmieni się również sposób parkowania. Na całym odcinku ul. Langiewicza z wyjątkiem południowej strony ulicy przy skwerze Bogdana Jańskiego postój będzie dopuszczony na miejscach równoległych. Przy wspomnianym skwerze zachowane zostanie parkowanie prostopadłe. Miejsca wykorzystywane do postoju położone zbyt blisko przejść dla pieszych lub skrzyżowań zostaną zabezpieczone przed nielegalnym postojem słupkami. Wyznaczone zostaną również trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami - informuje Agata Kaniewska, rzecznik ZDM.

Na odcinku od ul. Dąbrówki do Zmartwychwstańców wprowadzony będzie kontraruch rowerowy. Skrzyżowania ul. Langiewicza z ul. Filarecką, Dąbrówki i Zmartwychwstańców staną się równorzędne, a cała ul. Langiewicza włączona zostanie do strefy ograniczonej prędkości "Tempo 30".

Z kolei lica Filarecka stanie się jednokierunkowa od ul. Langiewicza w stronę ul. Pamiątkowej. Pozostały odcinek do ul. Traugutta pozostanie dwukierunkowy. Parkowanie będzie odbywać się po wschodniej stronie ul. Filareckiej na miejscach równoległych, wyłącznie pomiędzy ul. Langiewicza i Pamiątkową. Podobnie jak na pozostałych jednokierunkowych ulicach wildeckiej SPP, wprowadzony zostanie tutaj kontraruch rowerowy, a oznakowanie odcinka dwukierunkowego będzie uzupełnione o tzw. "sierżanty rowerowe", informujące o kierunkach ruchu rowerów. Wszystkie skrzyżowania w ciągu ul. Filareckiej staną się równorzędne. Tutaj również obowiązywać będzie strefa ograniczonej prędkości "Tempo 30" - dodaje Kaniewska.

Prace na ul. Langiewicza i Filareckiej rozpoczną się 9 kwietnia i powinny potrwać jeden dzień. Tradycyjnie wszystko zależy od pogody.

Podczas prac na ul. Langiewicza i Filareckiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, o czym informować będą znaki. Przypominamy, że pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską - przypomina rzeczniczka.

Co ważne nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie na ulicach Langiewicza i Filareckiej zostanie uruchomiony dopiero po wprowadzeniu i zweryfikowaniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze objętym etapem 1 wdrażania SPP na Wildzie.