blog background
 
rozbrat: Oddolny Poznań
anarchizm, samorządność pracownicza, demokracja bezpośrednia
metka_epoznan
Służby celne zmuszają kobiety do rodzenia. Czy mają do tego prawo?
ok
245
not ok
12
liczba odsłon: 6218
W grudniu 2013 r. międzynarodowa organizacja Women on Web na jakiś czas przestała przesyłać do Polski tabletki umożliwiające dokonanie aborcji medycznej. Główną przyczyną było zatrzymywanie oraz niszczenie paczek przez polskie Służby Celne. Analizy prawne wykazały, że działania urzędników są niezgodne z polskim prawem. Mimo to, przesyłki nadal nie trafiają do części zamawiających je osób.

Oddziały, które najczęściej zatrzymują paczki, to poznański Posterunek Celny mieszczący się przy ul. Głogowskiej 14 oraz pomorski Posterunek Celny w Pruszczu Gdańskim przy ul. Handlowej 4. Dlatego aktualnie tabletki nie są wysyłane przede wszystkim do tych miast. Poniżej prezentujemy wywiad z Justyną i Anną – działaczkami współpracującego z Women on Web forum internetowego Kobiety w Sieci, poświęconego aborcji farmakologicznej.


Federacja Anarchistyczna sekcja Poznań: Z jakich konkretnie powodów Women on Web podjęły decyzję o wstrzymaniu przesyłek do Polski?

Kobiety w Sieci: Rok temu grupa przeciwników aborcji zaczęła inwigilować prowadzone przez nas forum Kobiety w Sieci. Ich głównym celem było doprowadzenie do tego, abyśmy same zamknęły forum. Początkowo ograniczali się do wykonywania głuchych telefonów na założone przez nas infolinie dla kobiet poszukujących informacji o aborcji farmakologicznej. Zdarzało się, że puszczali nam przez telefon nagrania z płaczem lub śmiechem niemowlęcia. Z czasem ich ataki przybrały na sile, np. zaczęli umieszczać na forum setki zdjęć z brutalnymi widokami porozrywanych płodów. Kiedy zablokowałyśmy im konta, zaczęli wysyłać prywatne wiadomości do kobiet, które chciały zamówić tabletki lub już na nie czekały. Niektóre wiadomości zawierały informacje o innych rozwiązaniach niż aborcja, możliwości adopcji, czy różnego rodzaju pomocy. W innych nazywano kobiety morderczyniami albo wyrodnymi matkami. Nie udało im się jednak nas zastraszyć. Istnieją konkretne przesłanki, aby sądzić, iż te osoby mają związek z zatrzymywaniem przesyłek w Urzędach Celnych. Jest to dalszy etap nierównej walki o prawo do aborcji na życzenie.

FA: To znaczy, że przez interwencje osób z zewnątrz przesyłki zaczęły być wstrzymywane przez Służby Celne? Jak to się odbywa?

KwS: Celnicy prowadzą działania dwojakiego rodzaju. Podejrzewamy, że w pierwszym rzędzie proceder zatrzymywania paczek zachodzi w sortowni lub wraz z pojawieniem się ich na terenie Polski. Zdarza się, że po sprawdzeniu zawartości celnicy odsyłają paczkę z lekami do nadawcy nie informując o tym odbiorcy. Gdyby nie możliwość śledzenia przesyłki poprzez jej numer nadania, kobieta czekająca na pakiet nawet nie miałaby szansy się dowiedzieć, że zaistniała sytuacja w ogóle miała miejsce. Odbiorca ani nadawca nie otrzymują informacji, na jakiej podstawie przesyłka nie została wpuszczona na teren Polski. W tym przypadku nie wiemy, kto za to odpowiada, czy faktycznie Urząd Celny czy Poczta Polska. Brak jakiejkolwiek informacji ze strony urzędników uniemożliwia dostateczne rozpoznanie problemu.


Kolejna interwencja pojawia się w momencie, gdy przesyłka została już wpuszczona na teren Polski i wysłana do Urzędu Celnego terytorialnie przypisanego do adresu dostawy. Śledząc przesyłkę poprzez Internet widać, że zostaje ona „zatrzymana w cle”, gdzie rozpoczyna się procedura jej clenia. Kobieta otrzymuje pismo z odpowiedniego UC z prośbą o podanie informacji, co jest zawartością przesyłki i jaka jest jej wartość. Zdarza się, że pomimo oświadczenia, iż przesyłka została nadana za darmo, urzędnik żąda potwierdzenia zapłaty (dowodu przelewu, potwierdzenia wpłaty). Często kobiety same zauważają zatrzymanie przesyłki i dzwonią do odpowiedniego UC z prośbą o uzasadnienie ich postępowania. Zazwyczaj pierwsza rozmowa jest miła i uprzejma. Po przesłaniu oświadczenia, że przesyłka jest wyłącznie na własny użytek oraz otrzymana za darmo słyszą, że urzędnik wie dobrze, co to są za leki i że nie wyda ich, a sprawę zgłasza na policję, powołując się na prawo farmaceutyczne, które rzekomo zabrania transportu leków drogą pocztową.

FA: Celnicy działają zgodnie z polskim prawem, czy też wykonywane przez nich czynności można uznać za niezgodne z nim represje motywowane pobudkami ideologicznymi?

KwS: Moim zdaniem jest to działalność represyjna. UC zgłasza przestępstwo na policję pod pretekstem wpuszczania do obrotu leków niedopuszczonych do sprzedaży. Zatrzymując przesyłkę powołuje się na naruszenie przepisów wynikających z art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne dodając, że wg art. 65 ust 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, mówiących o tym, że obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w tej ustawie.

Podstawowy problem pojawia się już na samym początku, ponieważ kobieta zamawiając leki dla siebie nie wprowadza ich do obrotu, domniemanie zamiaru ich sprzedaży jest nadużyciem. Ustaleniem tego, czy faktycznie chce się handlować tymi kilkoma tabletkami nie leży w kompetencji celników. Poza tym Urzędy Celne zajęły się oceną tego, czy dany lek służy leczeniu czy zapobieganiu chorób. W postanowieniu wydanemu jednej z kobiet czytamy: „W myśl cytowanej ustawy produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiona jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawania w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”. Czy Mifepriston1 lub Misoprotol2 są czymś innym? Oba leki stosuje się w Europie i Stanach Zjednoczonych w celach farmaceutycznych. Mifepriston może służyć m.in. jako lek zapobiegający depresji. Czy nie mogę otrzymywać go w takim właśnie celu? Kim jest celnik, aby orzekać, że właśnie ten lek nie zapobiega mojej chorobie psychicznej, np. po urodzeniu niechcianego dziecka? Czy celnik zasięgnął ekspertyzy niezależnego lekarza sądowego, żeby móc coś takiego stwierdzić?

W tym samym uzasadnieniu Urząd Celny pisze: „Zgodnie z art. 68 oraz art.70 i art. 71 ustawy obrót detaliczny produktami leczniczymi mogą prowadzić jedynie apteki i punkty apteczne, względnie palcówki obrotu pozaaptecznego”. Czy w takim razie leki sprowadzane w leczeniu chorób nieuleczalnych, w tym nowotworów, są też blokowane przez ww. urząd? Czy to dotyczy wszystkich medykamentów sprowadzanych do Polski?

Inny fragment postanowienia w trefny sposób interpretuje prawo na temat ilości leków na własne potrzeby, o którym mówi art. 68 ust 5.: „Art. 68 ust. 5 Prawa farmaceutycznego ma charakter wyjątkowy, ponieważ jest wyraźnym odstępstwem od zasady, że produkty wprowadzane do obrotu w Polsce winny uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Przepis ten nie może być w żadnym razie 'furtką' dla nieograniczonego strumienia leków wprowadzanych za pośrednictwem Internetu. Oznacza to, że nie mogą być przedmiotem obrotu handlowego”. Czy to nie jest działanie represyjne? Na jakiej podstawie kobietom zamawiającym jedno najmniejsze opakowanie tabletek na własny użytek automatycznie przypisywany jest zamiar wprowadzenia go do obrotu handlowego? Jestem zdania, że to jest działanie celowe, mające zastraszyć osoby, które często nie znają się na prawie, ani celnym ani farmaceutycznym. Do tego sam powód, dla którego zamawiają dla siebie leki aborcyjne, wymusza na nich milczenie z obawy przed represjami czy wykluczeniem ze strony najbliższego środowiska. Właśnie z obawy przed upublicznieniem sprawy kobiety nie dochodzą swoich praw poprzez złożenie skargi na niezasadność decyzji Urzędu Celnego. Decyzje te są bezpodstawne, ponieważ dopóki kobieta sama zamawia dla siebie leki aborcyjne, ma prawo z nich skorzystać.

FA: Wspomniałyście, że o działaniach WoW została zawiadomiona policja i prokuratura, jakie były ich reakcje?

KwS: Urząd Celny, który wysyła do kobiety pismo z uzasadnieniem o zatrzymaniu przesyłki, jednoczenie zawiadamia prokuraturę lub policję o dokonaniu przestępstwa. Niektóre kobiety nachodzone są przez policję w miejscu zamieszkania, gdzie wręcza się im wezwanie na przesłuchanie w sprawie wprowadzania do obrotu leków niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Policjanci są niestety niedouczeni i dopiero od kobiet dowiadują się, że Misoprostol jest dopuszczony w Polsce do obrotu w postaci leków Cytotek oraz Arthrotek. Nie wiedzą, że kontrowersje mogą dotyczyć jedynie Mifepristonu, jednej tabletki z paczki, a nie całego opakowania. Cała procedura jest dla kobiet upokarzająca i nieprzyjemna, wymaga też dużego opanowania. Polki nie wiedzą, że jeśli wykonały aborcję same na sobie, pod kątem prawnym nic im nie grozi. Warunek jest jednak taki, że nikt inny nie może się o tym dowiedzieć. Po przesłuchaniu policja umarza sprawę z braku dowodów, bo kobieta ma prawo posiadać te tabletki na swój własny użytek. Kobiety nie wiedzą też, że mogą całkowicie odmówić składania jakichkolwiek wyjaśnień, nie odpowiadać na żadne pytania zadawane przez policję oraz nie podpisywać zeznań.

FA: Co oznacza zamknięcie dostaw dla kobiet w Polsce?

KwS: Oznacza to po pierwsze wzrost cen Arthroteku i Cytoteku na „czarnym” rynku. Do tej pory górna cena za 12 tabletek Arthroteku była równa zestawowi leków M&M od Women on Web. Boimy się także, że wzrośnie ilość oszustów w sieci, na których zdesperowane kobiety natkną się szukając pomocy w sytuacji bez wyjścia. Wzrośnie też ilość nielegalnych i niebezpiecznych aborcji dokonywanych potajemnie w gabinetach czy też piwnicach oraz ich koszt. Jednoczenie zwiększy się turystyka aborcyjna do Niemiec, Anglii czy Słowacji. Kobiety od zawsze dokonywały aborcji i będą to robić, jeśli taka będzie ich wola. Te, których nie stać na wydanie 400 euro w klinice w Niemczech, będą wlewać sobie do macicy substancje szkodliwe dla ich organizmów lub stosować starodawne metody naszych prababć, ale ciążę usuną, czy to się komuś podoba, czy nie. Nie dziwmy się też, jak w śmietnikach będzie znajdowane coraz więcej niechcianych dzieci, wyrzucanych przez zdesperowane i przestraszone kobiety, które ich nie chciały.

Poza tym jak wiemy, Polki mimo prawa do aborcji w trzech znanych przypadkach, mają małe szanse na ich wyegzekwowanie. Znane są przypadki 14-letniej Agaty, czy Alicji Tysiąc. Obie mogły dokonać aborcji zgodnie z polskim prawem, jednak im to uniemożliwiono z powodów ideologicznych. Zestaw WoW mógł być dla nich wyjściem z trudnej sytuacji. To jednak zostało nam odebrane. Kolejny raz pozbawia się kobiety ich własnych praw, zmuszając je do rodzenia. I to wbrew regulacjom polskiego państwa.

FA: Na jakiej zasadzie działają WoW i tabletki przez nie rozsyłane?

KwS: Women on Web jest organizacją pomagającą w dostępie do leków wywołujących bezpieczną aborcję farmakologiczną w krajach, gdzie legalne wykonywanie zabiegów jest niemożliwe. Aborcja medyczna stanowi alternatywę dla zabiegów dokonywanych przez niewykwalifikowany personel w niehigienicznych warunkach, aborcji wykonywanych drutem, roztworami mydła czy Domestosa, poprzez uderzanie się w brzuch czy innego rodzaju okaleczanie własnego ciała. WoW chronią życie i zdrowie kobiet będących w sytuacji niechcianej ciąży. Opierają się na badaniach przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia. Kobiety wpłacając darowiznę na rzecz WoW mają możliwość darmowego uzyskania zestawu leków złożonego z Mifepristonu oraz Misoprostolu, umożliwiającego usunięcie ciąży do 9 tygodnia jej trwania. Dla kobiet z ciążą przekraczającą 9 tydzień zestaw ten jest niedostępny ze względu na zwiększające się zagrożenie zdrowia i życia w przypadku wykonywania aborcji w warunkach domowych. Miferpistone blokuje wydzielanie hormonu progesteronu, który warunkuje utrzymanie ciąży. Bez tego hormonu przerywa się więź między zarodkiem a ścianą macicy, występują skurcze. Misoprostol natomiast wzmacnia skurcze, pomagając wydalić produkty ciąży z macicy.

FA: Jakie jest wasze zdanie na temat obecnej sytuacji w Polsce? Chodzi mi o coraz bardziej restrykcyjne zachowania urzędników oraz próby zaostrzenia prawa dotyczącego aborcji?

KwS: Takie działania to kolejny atak na polskie kobiety, to ubezwłasnowolnianie ich, sprowadzanie do roli inkubatora czy kury domowej. Masz siedzieć i rodzić, czy to ci się podoba czy nie, przy jednoczesnym braku pomocy socjalnej dla kobiety z dzieckiem. To również dyskretne zaostrzanie ustawy aborcyjnej, którą szumnie nazywa się kompromisem. O jakim kompromisie my mówimy? Czy to kompromis, że mam prawo usunąć ciąże do 12 tygodnia, jeśli zagraża mojemu życiu, jednak walka o zgodę na legalny zabieg zajmuje miesiące? W rezultacie kobiety wolą wyjechać za granicę, żeby w godności zadbać o swoje zdrowie, dostać to, co często w ramach tej „kompromisowej” ustawy powinno się nam bezwzględnie należeć. O czym my w ogóle mówimy! Tu nie ma żadnego kompromisu, tu jest przymus, dostosuj się albo radź sobie jak potrafisz, nawet jeśli cię na to nie stać. Jak się wychylisz to oskarżają cię, że jesteś feministką, albo gorzej: feminazistką, morderczynią, albo niegodną matką, że nie kochasz swoich dzieci, że nie zasługujesz na nie.

FA: Co zrobić, żeby zmienić aktualne regulacje?
 
KwS: Przede wszystkich musimy pokazać, że mówienie o prawie do aborcji nie wiąże się z tym, że się ją wykonało, albo że chce się jej dokonać. Jeżeli obawiamy się wypowiedzieć publicznie swoje zdanie na niewygodne tematy, to znaczy że jesteśmy szykanowani. Sam feminizm ma obecnie w Polsce bardzo negatywne konotacje. Uważa się, że to samo zło. A ja znam tysiące Polek: matek, żon, babć, wspaniałych osób, które nazywają się feministkami i nie są złe. Są jedynie solidarne, walczą o prawa dla kobiet, które im się po prostu należą. To smutne, że kobieta upominająca się o swoje prawa, to samo zło. Przypomina to okres inkwizycji i polowania na czarownice.

Formalnie nie trzeba natomiast wiele zmieniać. Tzw. „kompromis” odebrał zapis ustawy z 1956 i 1996 r., która dopuszczała przerywanie ciąży, gdy kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Wtedy wymagane było złożenie oświadczenia przez ciężarną i odbycie konsultacji z innym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub inną osobą uprawnioną, która nie miała przeprowadzać zabiegu. Jeżeli kobieta podtrzymywała swój zamiar po upływie 3 dni od konsultacji, wykonywano aborcję. Tak, kobiety polskie miały do tego prawo. Wystarczyłoby jedynie do tego wrócić. Skończyłby się jeden z koszmarów kobiet. Wiele organizacji międzynarodowych nawołuje do legalizacji aborcji z powodów ekonomicznych i społecznych. Światowa Organizacja Zdrowia zauważa, że polepszenie losu kobiet to min. kwestia zmian prawnych dotyczących aborcji. Raport Human Rights Watch z 2012 r. wskazuje, że Polska ma jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw aborcyjnych. Łamie ona zakaz okrutnego i nieludzkiego traktowania osób oraz narusza prawo do prywatności i życia rodzinnego. Potwierdził to m.in. Europejski Trybunał Praw Człowieka. To takie oczywiste prawdy, a jakże nam dalekie.


Informacja dla tych wszystkich, którzy w tej chwili mają problem z przesyłkami od Women on Web:

Pytacie nas: Moja przesyłka została zatrzymana na urzędzie Celnym, dostałam pismo z prośbą o wyjaśnienia. Co robić? Przesyłka została Wam przesłana za darmo, nic za nią nie zapłaciłyście. Jest dla was, na własny użytek. Od kogo? Zamawiana od Women on Web lub nie pamiętacie bo to było z internetu a dokładnych danych nie macie. Celnicy mogą przeciągać sprawę, działać na zwłokę wiec pamiętacie aby natychmiast zawiadomić o tej sprawie Women on Web ( [email protected]). Ważna sprawa!!! od każdej wydanej przez Urząd Celny decyzji/pisma jest możliwość złożenia skargi, nie bójcie sie ich pisać. Może te nasze działania zaalarmują kogoś w Głównej Izbie Celnej że celnicy działają bezprawnie. Piszecie również: „W dniu wczorajszym miałam telefon. Zostałam „zaproszona” na przesłuchanie na komisariat policji jutro rano / zostałam przez UC poproszona o wyjaśnienie.


Co mówić? Wmawiać, że to na wrzody żołądka pomimo artykułów w gazetach?”

1. Można nic nie powiedzieć, odmówić jakichkolwiek zeznań, nic nie podpisać. Macie do tego prawo, dotyczy tych kobiet które nie kontaktowały sie z urzędem celnym, nie wysłały żadnego dokumentu do celników. art. 261 k.p.c.:§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich

2. Mówić, że w przesyłkach znajdują się nie tabletki poronne, a leki stosowane np. w chorobie wrzodowej, itp. oraz leki rozkurczowe (co będzie półprawdą, bo w paczce tez jest Mifeproston który nie jest na wrzody czy stawy). Jeśli panowie wiecie, że w połączeniu ze sobą mogą wywołać skutki uboczne w postaci poronienia, to proszę być świadomym, że większość leków może spowodować w zależności od ilości również poronienie bądź trwałe uszkodzenie płodu. Nawet aspiryna w odpowiednio dużej ilości może doprowadzić do poronienia czy też do uszkodzenia płodu. Ale też jest zagrożeniem zdrowia i życia kobiety. Koniec kropka.

3. Jeśli jesteście bardziej waleczne, chcecie udowadniać swoją rację, bo macie do tego święte prawo, to można mówić, że były mi potrzebne na własny użytek, panowie wiedzą po co, a ja nie mam obowiązku się z tego tłumaczyć. Jeśli mam się tłumaczyć, proszę o nakaz i zarzuty. Mam prawo do posiadania 5 najmniejszych opakowań leku. Spotykamy się od tego momentu w obecności prawnika.

4. Inna wersja, jeśli w ogóle do Ciebie dotarły te leki, to spuściłaś je w toalecie, nie były Ci potrzebne, ponieważ sprawa się rozwiązała wcześniej, dostałaś okres. Czy coś tu jest nieprawdą? Najważniejsze to utrzymywać, że lekarstwa te były tylko i wyłącznie na Twój użytek. Nikt oprócz Ciebie nie brał udział w ich zamawianiu, nikt nie wiedział o tym że ci są potrzebne, nikt w tym nie pośredniczył. Bo przecież tak jest w rzeczywistości.

Panowie bądź panie policjantki będą Ci chcieli postawić zarzut wprowadzania do obrotu, a co to znaczy? Nic innego jak handel. A czym Ty handlujesz? Niczym. To jest śmieszne, ale niestety prawdziwe. Właśnie taki zarzut stawiają: handel (sic!). Dostałaś leki jako gift, na próbę. Masz prawo do posiadania do 5 najmniejszych opakowań tego medykamentu na własny użytek, bez zezwolenia, takie jest u nas prawo farmaceutyczne. Stosownie do postanowień art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późń. zm.) nie wymaga zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze w liczbie nie przekraczalnej pięciu najmniejszych opakowań. Termin „przywóz” rozumiany tu może być również jako: „dowóz”, „dostawę”, „transport” i jest jednakowoż traktowany. A zatem sprowadzenie, przekazanie przez kuriera bądź pocztę od organizacji medykamentów, również podlega pod termin „przywóz”. Jest wedle powyższego artykułu dozwolony. Dotyczy to równiez leków, które nie są w Polsce dopuszczone do sprzedaży (jak Mifeproston, Misoprostol występuje pod postacią Artrotheku oraz Cytoteku leków dopuszczonych do obrotu w myśl Ustawy Farmaceutycznej).


Pamiętajcie, że środki te były na twój wyłącznie użytek. NIkt nie współuczestniczył, jeśli powiecie że ktoś wiedział, to się go wkopuje, bo jest winny w pomaganiu w aborcji i może zostać ukarany do 2 lat więzienia. Za leki nie płaciłaś. Jeśli zapytają o te 90 euro, to była to darowizna dla organizacji kobiecej Women’s Wallet. Popierasz jej działalność. Panowie wiedzą o co chodzi, po ostatnich głośnych sprawach w gazetach i innych mediach związanych z prawem do aborcji. Też jesteś za prawem do aborcji dla każdej kobiety na żądanie do 12 tyg. ciąży ze względów społecznych, jak jest w innych krajach EU czy w USA. Za poglądy w tym kraju dzięki Bogu nie idzie się siedzieć. Jeszcze jedno, darowizną wspierasz inne kobiety w Ameryce Południowej i Afryce, i w innych krajach, w dostępie do aborcji, która ratuje życie i zdrowie człowieka. To też Ci wolno. Niestety, Polska w tym względzie jest na poziomie tych krajów.
W razie pytań, piszcie, nie bójcie się, nie dajcie się zastraszyć. Pamiętajcie, nic Wam nie grozi, a ich zarzuty są bezpodstawne. To nagonka na kobiety. Możecie się również w tej sprawie zwrócić bezpośrednio o pomoc w argumentacji do organizacji Women on Web: [email protected] . One również odpowiadają na tego typu maile od dziewczyn ze względu na wezwania do UC bądź na policję i mają przygotowany szablon odpowiedzi na ich pytania. Pewnie w nim przeczytacie też to, co tu Wam przekazujemy. Tylko niestety trudno wam w to uwierzyć. Ale jest to prawdą. Nasze nr telefonów od poniedziałku do piątku od godziny 10 – 20 pod nr tel. 725 892 134 (Plus) nr tel. 503 937 745 (Orange) nr tel. 730 861 724 (Play).

Powyższa informacja pochodzi ze strony: http://codziennikfeministyczny.pl/problem-przesylkami-od-women-web/


Załącznik: opinia prawna dotycząca działania Urzędów Celnych

 
WASZE KOMENTARZE[1]
avatarfocus: Zdrowo zryte te lewackie berety. Zero odpowiedzialności. Źle pojęta wolność.
dodano: Czwartek, 2014.01.09 13:23
ok
15
not ok
57
odpowiedz|usuń
~Autor: Zajmijcie się poważnymi problemami, a nie że komuś tabletki pocztą nie przyszły.
dodano: Czwartek, 2014.01.09 14:25, IP:86.147.65.XXX
ok
15
not ok
25
odpowiedz|usuń
~doc.FURMAN: A kto każe kobietom- zmusza je?- odbywać stosunek i się zapładniać?
dodano: Czwartek, 2014.01.09 14:49, IP:178.37.166.XXX
ok
12
not ok
34
odpowiedz|usuń
~LA: Szkoda, że wasze matki was nie wyskrobaly. Zawsze to kilku lewackich oszołomów mniej.
dodano: Czwartek, 2014.01.09 14:57, IP:94.254.144.XXX
ok
12
not ok
36
odpowiedz|usuń
avatarFORSIASTY: LEWACKIE ŚCIERWO! NIECH SOBIE CZASZKI WYŁYŻECZKUJĄ Z TYCH RESZTEK, JAKIE IM SIĘ TAM OSTAŁY! NAJPIERW SIĘ MYŚLI, POTEM DZIAŁA, A NIE, W PRZYPŁYWIE HORMONÓW ROZKRACZY JEDNA Z DRUGĄ TĘ SWOJĄ ŚMIERDZĄCĄ PIZDĘ, A POTEM PŁACZ I LAMENT! WON Z POLSKI!
dodano: Czwartek, 2014.01.09 15:49
ok
15
not ok
38
odpowiedz|usuń
~Autor: FORSIASTY: LEWACKIE ŚCIERWO! NIECH SOBIE CZASZKI WYŁYŻECZKUJĄ Z TYCH RESZTEK, JAKIE IM SIĘ TAM OSTAŁY! NAJPIERW SIĘ MYŚLI, POTEM DZIAŁA, A NIE, W PRZYPŁYWIE HORM...
Czasem cię lubię. Szkoda, że tak rzadko :)
dodano: Czwartek, 2014.01.09 16:03, IP:85.221.253.XXX
ok
5
not ok
10
odpowiedz|usuń
~POlska upadła.: Banda katolickich oszołomów. Ludzie są wolni i to oni decydują, czy dziecko ma się urodzić, czy też nie. Proste, najwyżej będą zwłoki walały się po śmietnikach. W tym kraju bynajmniej Ja nie zamierzam mieć dziecka. POlska POpaprańcza. Wasze myślenie jest na poziomie kolei państwowych, czyli sto lat za murzynami. WOW ON !
dodano: Piątek, 2014.01.10 15:07, IP:109.173.248.XXX
ok
17
not ok
6
odpowiedz|usuń
avatarespe: Każda aborcja to morderstwo ze szczególnym okrócieństwem.
dodano: Piątek, 2014.01.10 15:28
ok
5
not ok
25
odpowiedz|usuń
~Autor: espe: Każda aborcja to morderstwo ze szczególnym okrócieństwem....
okrucieństwem
dodano: Piątek, 2014.01.10 15:50, IP:46.175.43.XXX
ok
4
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: espe: Każda aborcja to morderstwo ze szczególnym okrócieństwem....
Do 9 tygodnia, czego ? Płodu ? Zastanów się co piszesz, bo taką aborcję tabletkami możesz wykonać właśnie do 9 tyg.
dodano: Sobota, 2014.01.11 14:43, IP:62.21.50.XXX
ok
7
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Do 9 tygodnia, czego ? Płodu ? Zastanów się co piszesz, bo taką aborcję tabletkami możesz wykonać właśnie do 9 tyg. ...
Każdy z nas był kiedyś tym "czymś".
dodano: Sobota, 2014.01.11 15:39, IP:46.175.43.XXX
ok
4
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: ~doc.FURMAN: A kto każe kobietom- zmusza je?- odbywać stosunek i się zapładniać?...
Do naćpanej hołoty nie dociera skąd się biorą dzieci, wiec muszą je co rusz wyskrobywać, żeby im nie przeszkadzały w "samorealizacji". I to najlepiej w Wigilię, "żeby było weselej", jak to określiła jedna z wyzwolonych komunistek-genderystek.
dodano: Sobota, 2014.01.11 16:14, IP:46.175.43.XXX
ok
3
not ok
9
odpowiedz|usuń
avatarMichal55: ~Autor: Do naćpanej hołoty nie dociera skąd się biorą dzieci, wiec muszą je co rusz wyskrobywać, żeby im nie przeszkadzały w "samorealizacji". I t...
Jak słyszę tę Bartkoeską czy jak jej tam to zbiera mi się na wymioty. A głupia ta baba jest że hej.
dodano: Sobota, 2014.01.11 16:19
ok
5
not ok
6
odpowiedz|usuń
~Autor: Michal55: Jak słyszę tę Bartkoeską czy jak jej tam to zbiera mi się na wymioty. A głupia ta baba jest że hej....
Katarzyna Bratkowska w 2006 roku została nominowana do tytułu Polka 2006 "Wysokich Obcasów", dodatku Gazety Wyborczej. Komentarz wydaje się zbyteczny.
dodano: Sobota, 2014.01.11 21:28, IP:46.175.43.XXX
ok
3
not ok
6
odpowiedz|usuń
~ona: FORSIASTY: LEWACKIE ŚCIERWO! NIECH SOBIE CZASZKI WYŁYŻECZKUJĄ Z TYCH RESZTEK, JAKIE IM SIĘ TAM OSTAŁY! NAJPIERW SIĘ MYŚLI, POTEM DZIAŁA, A NIE, W PRZYPŁYWIE HORM...
Przez twojego smierdzacego***a kobiety zachodza w ciaze nawet nie wiesz kogo zapyliles wypad z polski z smierdzacym***em idz zapladniaj angielki francuski albo niemki o ile zechca twojego cuchnacego ptaka
dodano: Niedziela, 2014.02.02 16:59, IP:178.181.62.XXX
ok
10
not ok
4
odpowiedz|usuń
~aaa: Aborcja jest i będzie i oby jak najszybciej legalna. Korzystając z aborcji farmakologicznej kobieta jest odpowiedzialna!
dodano: Środa, 2014.02.05 19:20, IP:31.2.90.XXX
ok
12
not ok
2
odpowiedz|usuń
~smaga: espe: Każda aborcja to morderstwo ze szczególnym okrócieństwem....
Szczególnie okrutnie traktujesz zasady ortografii. Polskiej ortografii.
dodano: Niedziela, 2015.03.08 02:37, IP:79.191.175.XXX
ok
5
not ok
1
odpowiedz|usuń
~jarek: Idąc dalej waszym tępym myśleniem, że zlepek komórek to człowiek to moja sperma to pół człowieka? Więc doprowadzając do wytrysku w chusteczkę to morduję pół człowieka? Czy ejakulując w prezerwatywę też dopuszczam się mordu bo ten sposób kontroluję urodzenia i ilość ludzi w tym ... kraju? Bo przecież kościół zabrania używania prezerwatyw czy jakichkolwiek aktów sexualnych nie nastawionych na rozmnażania. Ja jakoś nie znam domów dziecka prowadzonych przez księży i to za ich własne pieniądze. Za to znam przypadek molestowania przez siostry zakonne w domu dziecka i wikarego mającego trójkę dzieci z trzema różnymi kobietami 10km ode mnie - to jest po bożemu tak?
dodano: Czwartek, 2015.04.02 20:47, IP:37.152.18.XXX
ok
10
not ok
1
odpowiedz|usuń
~elwirasok: hej , mam na sprzedaz zestaw oryginalnie zapakoawny z WoW. Kontakt mailowo :[email protected]
dodano: Niedziela, 2015.05.24 12:23, IP:62.93.41.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~LA: Szkoda, że wasze matki was nie wyskrobaly. Zawsze to kilku lewackich oszołomów mniej....
szkoda , że ciebie nie wyskrobała ... czizys ...
dodano: Piątek, 2015.08.07 21:31, IP:83.30.202.XXX
ok
0
not ok
3
odpowiedz|usuń
~Autor: czizys ... ...
co? kruca???
dodano: Sobota, 2015.08.08 21:55, IP:83.29.67.XXX
ok
2
not ok
0
odpowiedz|usuń
~monika: w całym tym sporze chodzi o to gdzie dla kogo zaczyna się człowieczeństwo. Religia, czy polityka nie ma z tym nic wspólnego. Nie ma dobrego wyjścia z niechcianej ciąży, to co zrobię jest tylko kompromisem między moim pojęciem człowieczeństwa, powinnością ekonomiczną i wpływem otoczenia. Czekam na przesyłkę z wow, nie chcę tego robić, niestety muszę myśleć o każdym, o mnie, dziecku i o partnerze którego najchętniej sama bym zabiła za to czego on chce i że nie rozumie jak to jest być w sytuacji kobiety. tu nie ma dobrej decyzji, są same złe, każda kobieta mająca sumienie wie o tym kiedy już trzeba i wiemy, że musimy to zrobić lepiej skorzystać z bezpiecznej metody niż dawać się naciągać oszustom.
dodano: Czwartek, 2016.06.09 20:10, IP:5.174.81.XXX
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: espe: Każda aborcja to morderstwo ze szczególnym okrócieństwem....
defekt muzgó
dodano: Piątek, 2016.06.10 08:54, IP:83.4.37.XXX
ok
4
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: szkoda , że ciebie nie wyskrobała ... czeszus grzebienius ...
dodano: Środa, 2016.06.15 16:58, IP:83.10.43.XXX
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ROZBRAT
rozbrat.epoznan.pl
RSSsend_message
"Wolność bez socjalizmu to przywilej i niesprawiedliwość. Socjalizm bez wolności to niewola i brutalność."
M. Bakunin

"Parlamentaryzm jest najodpowiedniejszą formą organizacji dla społeczeństwa opartego na pracy najemnej i wyzysku mas ludowych przez posiadaczy kapitału."
Piotr Kropotkin--------------------------------------------------
Publikujemy tutaj jedynie cześć informacji i tekstów związnych z poznańskim ruchem wolnościowym, po więcej zapraszamy na www.rozbrat.org
--------------------------------------------------
POLECANE STRONY
rozbrat.org
przeglad-anarchistyczny.org
bractwotrojka.pl
ozzip.pl
federacja-anarchistyczna.pl
http://www.wsl-poznan.pl/
www.facebook.com/rozbrat?ref=hl
ARCHIWUM WPISÓW
Nielegalny lobbing deweloperów i poznańskie kliny zieleni (22 lut 2021)
Bierzemy sprawy w swoje ręce – produkujmy maseczki. Zrzutka na pomagam.pl (26 mar 2020)
Rozbrat – byliśmy, jesteśmy, będziemy! Groźba eksmisji Rozbratu po 25 latach istnienia (15 maj 2019)
Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza w sprawie pracownic i pracowników portierni w budynkach należących do miasta Poznania (23 lis 2018)
Policja inwigiluje i zastrasza aktywistów (1 lis 2018)
Program II Socjalnego Kongresu Kobiet (9 paź 2018)
Od 24 lat Rozbrat działa w Poznaniu (13 wrz 2018)
Stop betonowym parkom. Relacja ze spotkania z mieszkańcami Poznania (5 sie 2018)
Podsumowanie działań FA-Poznań w minionym 2017 roku (12 lut 2018)
Puder odpada coraz bardziej (24 sty 2018)
Nie stawiać znaku równości między anarchistami i narodowcami (18 lis 2017)
„Nacjonalizm nie przejdzie #2. Wygwizdujemy Winnickiego” - relacja (16 lis 2017)
Prawica rozpowszechnia fałszywe informacje, aby wzmocnić swoją pozycję w Poznaniu (10 lis 2017)
Antyfaszyzm to nie bojówka, antyfaszyzm to ruch. Nie daj się nabrać na fake news (9 lis 2017)
Nie dla ulicy imienia Ronalda Reagana! Tak dla ulicy imienia Jolanty Brzeskiej ! (2 lis 2017)
Dość nękania lokatorów! Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań w sprawie tzw. regresów (18 wrz 2017)
Nowe europejskie granice w dobie kryzysu (31 sie 2017)
Przed nacjonalizmem bronimy się sami (9 sie 2017)
Sąd Najwyższy nie jest gwarancją demokracji (24 lip 2017)
Kolejna czyszczona kamienica – woda zalała mieszkania na Małeckiego 25 (16 lip 2017)
Nacjonaliści u Pallotynów - relacja z akcji (4 lip 2017)
Stop wycince! Cała Puszcza pod ochroną! - relacja uczestniczki FA- Poznań i Poznaniacy Przeciwko Myśliwym z obozu i akcji bezpośredniej w Puszczy Białowieskiej (14 cze 2017)
Upamiętniono kolejarzy zastrzelonych przez endeckie władze (27 kwi 2017)
Przemówienie Jarosława Urbańskiego z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (18 kwi 2017)
Przemówienie Anny Karoliny Kłys z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (12 kwi 2017)
Nacjonalizm nie przejdzie - relacja z demonstracji (9 kwi 2017)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszania Lokatorów w sprawie materiałów prasowych na temat społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. (21 mar 2017)
Chodź z nami na Manifę!! 5 MARCA, 14:00 pod Operą!!! (3 mar 2017)
6. rocznica zabójstwa Jolanty Brzeskiej – otwarcie skweru w Warszawie (1 mar 2017)
Ekonomia i migracja - Syryjscy uchodźcy w Turcji a globalny kapitał (24 lut 2017)
Nie warto być łamistrajkiem, dla Starbucksa - relacja z protestu (6 lut 2017)
Oświadczenie - STOP Odkrywkom! (29 sty 2017)
Przeciw terrorowi Assada i Putina! Stop rzezi w Aleppo! (17 gru 2016)
Ósma edycja ligi Freedom Fighters (15 gru 2016)
Stanowisko Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów (12 gru 2016)
Wszyscy jesteśmy chuligankami! – oświadczenie (26 paź 2016)
Blokada eksmisji – zamierzano wyrzucić sparaliżowanego mężczyznę „na bruk” (29 wrz 2016)
22 urodziny ROZBRATu (16 wrz 2016)
Pikieta lokatorska - Poznań miastem brutalnych eksmisji (28 lip 2016)
Oświadczenie - Poznań miastem brutalnych eksmisji (25 lip 2016)
Czerwiec 1956 r. Tren dla Romka Strzałkowskiego (28 cze 2016)
Stop policyjnej przemocy. Pikieta pod sądem (20 cze 2016)
Czeski anarchista prowadzi strajk głodowy w więzieniu (3 cze 2016)
Oświadczenie w sprawie brutalności policji i zatrzymania działaczy ruchu anarchistycznego (27 maj 2016)
Solidarność – było, minęło! Co dalej? Sprawozdanie ze spotkania (25 maj 2016)
Udana blokada eksmisji na bruk! (12 maj 2016)
Pikieta solidarnościowa z Łukaszem Bukowskim (8 maj 2016)
DEMONSTRACJA:SOLIDARNI Z ŁUKASZEM! DOŚĆ REPRESJI! EKSMISJE STOP! (6 maj 2016)
1st Sparring for Solidarity (5 maj 2016)
3 miesiące więzienia za blokadę eksmisji (28 kwi 2016)
Oświadczenie grupy Poznańscy Romowie w związku z artykułem, który pojawił się w Głosie Wielkopolskim (27 kwi 2016)
Freedom Fighters - seminarium z Marcinem "Różalem" Różalskim (19 kwi 2016)
Oświadczenie Federacji Anarchistycznej - sekcja Poznań, w sprawie rządowych planów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej (8 kwi 2016)
Wolny Poznań i masowe eksmisje w roku 2016 (7 kwi 2016)
STOP WYCINCE! WALCZ O PUSZCZĘ! (31 mar 2016)
Zmarł Jędrzej "Stjup" Paluszczak (23 mar 2016)
Stop wycince! Walcz o Puszczę! (11 mar 2016)
Poznań:Tymczasowy nie oznacza pokorny! - relacja z 1 marca (4 mar 2016)
187 zniczy na 1 marca (2 mar 2016)
Poznaniacy Przeciwko Myśliwym - happening na Targach Myślistwa i Strzelectwa (15 lut 2016)
Rugowanie mieszkańców działek (28 sty 2016)
Oświadczenie - Stop inwigilacji! (20 sty 2016)
Nielegalna eksmisja powstrzymana! (19 sty 2016)
Sukces akcji antymyśliwskiej! (12 sty 2016)
STOP RASISTOWSKIEJ PRZEMOCY! NACJONALIZM PRECZ Z POZNANIA! (29 gru 2015)
Sprostowanie w sprawie rzekomego pobicia przez poznańskich Romów (25 gru 2015)
Przeciwko polowaniom (23 gru 2015)
Projekt muzeum-pomnika Grażyny Kulczyk i strategia uspołeczniania strat (19 gru 2015)
Rekordowe zyski i rekordy wyrzuconych z pracy (16 gru 2015)
Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – relacja ze spotkania (16 gru 2015)
Szósta edycja Freedom Fighters za nami (15 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (14 gru 2015)
FREEDOM FIGHTERS #6 (12 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (11 gru 2015)
WSL domaga się wycofania roszczeń miasta przeciwko lokatorom (10 gru 2015)
Stop polowaniom!!! (8 gru 2015)
Popieramy strajk w Amazonie. Dość śmieciowych umów! (7 gru 2015)
Oświadczenie - Biuro Interwencji Lokatorskiej (3 gru 2015)
Solidarność naszą bronią! Zwalczaj lokalny ISIS! (29 lis 2015)
Solidarnie przeciwko rasizmowi i terroryzmowi! Nie dla podsycania fali nienawiści! (28 lis 2015)
Dlaczego wzrasta poparcie rządzącym (PiS)? (23 lis 2015)
Po zamachu w Paryżu polska prawica szuka winnych (16 lis 2015)
Oświadczenie na temat akcji antynacjonalistycznej (13 lis 2015)
Warszawa:Solidarność Zamiast Nacjonalizmu (10 lis 2015)
Rasizm STOP! (5 lis 2015)
Siła oporu lokatorskiego rośnie (29 wrz 2015)
"Gościnność" (24 wrz 2015)
Wiec „Uchodźcy mile widziani” - relacja (13 wrz 2015)
Dość łamania praw lokatorów – NIE dla czyszczenia kamienicy przy ul. Tylne Chwaliszewo 26 (11 sie 2015)
Solidarni z migrantami! Uchodźcy mile widziani! (8 lip 2015)
Poznański przewrót w polityce mieszkaniowej? (4 lip 2015)
59 rocznica Poznańskiego Czerwca. Obchody przed bramą HCP (29 cze 2015)
Porozmawiajmy o antysemityzmie – relacja ze spotkania (28 cze 2015)
Pikieta lokatorów i rozmowy z właścicielem kamienicy (22 cze 2015)
Pikieta lokatorska pod Aquanet (11 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie odcinania wody w czyszczonych kamienicach (10 cze 2015)
Nacjonaliści chcą zniszczyć opozycję. Prezydent nie widzi problemu (9 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie ataków nacjonalistów na skłot Od:zysk i Anarchistyczną Klubokawiarnię Zemsta (8 cze 2015)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie planów nielegalnego wysiedlenia romskiego koczowiska (1 cze 2015)
Kosztem biednych, starych i schorowanych – pikieta przeciwko antylokatorskiej polityce miasta (29 maj 2015)
Ogólnopolskie akcje solidarnościowe z zatrzymanymi w Katowicach (21 kwi 2015)
Prezydenci i lokatorzy (26 lut 2015)
Prawo do miasta, czy prawo do wysiedleń? Czego broni wiceprezydent Wudarski? (22 lut 2015)
Czy politykę kulturalną w Poznaniu czeka zmiana? (25 sty 2015)
Pytania do Prezydenta Poznania i rady miasta (19 gru 2014)
Romowie uciążliwi? Poznański MOPR o uchodźcach ekonomicznych (18 gru 2014)
Powstrzymać eksmisje, uspołecznić politykę mieszkaniową (12 gru 2014)
Poznań – śmierdzące miasto (10 gru 2014)
Koniec karnawału w poście - Jaśkowiak kontynuatorem grobelizmu? (7 gru 2014)
„Prawo do miasta” i neoliberalna polityka wysiedleń (6 gru 2014)
Grobelny przegrał! Żadna władza nie jest wieczna! (1 gru 2014)
Kolejna brutalna eksmisja w Poznaniu (30 paź 2014)
Przedwyborcza kompromitacja Grobelnego (21 paź 2014)
Odwołane! Odwołane! (6 paź 2014)
XX lat nieposłuszeństwa! XX Urodziny Rozbratu! (18 wrz 2014)
Wybory samorządowe - karnawał co cztery lata? (3 wrz 2014)
Represje wobec poznańskiego środowiska anarchistycznego (18 lip 2014)
Czy nowe Studium Zagospodarowania będzie chyłkiem głosowane na Radzie Miasta? Oświadczenie (11 lip 2014)
Nie ma poszanowania praw obywatelskich, bez poszanowania praw socjalnych. W odpowiedzi na „Manifest Otwartej Akademii” (5 lip 2014)
Kliny zieleni zagrożone przez nowe studium zagospodarowania przestrzennego (4 lip 2014)
Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 r. (26 cze 2014)
„Golgota Picnic”, czyli poznański sojusz fundamentalistów i władz (25 cze 2014)
Niewolnicy Apple - protest Inicjatywy Pracowniczej (17 maj 2014)
Pora zewrzeć szyki - relacja z dyskusji dot. zabudowy poznańskich klinów zieleni (12 maj 2014)
Zablokowana eksmisja na Matejki (24 kwi 2014)
"W interesie naszego bezpieczeństwa" - rzecz o podsłuchach i retencji danych telekomunikacyjnych (22 kwi 2014)
UAM - kafelki ważniejsze niż życie (26 mar 2014)
Dramatyczna sytuacja rumuńskich Romów w Poznaniu (24 mar 2014)
Ile jest w Poznaniu pustostanów? (19 mar 2014)
Sprzątaczki dostały wynagrodzenia! (13 mar 2014)
Protest na uniwersytecie - Sprzątnąć wyzysk z UAM! (10 mar 2014)
Czyściciel z Kórnika (8 mar 2014)
Konferencja na Od:zysku. Pustostany w ręce potrzebujących (6 mar 2014)
Personel sprzątający UAM walczy o zaległe wynagrodzenia (27 lut 2014)
Pomyślny finał walki lokatorów z ul. Hetmańskiej (19 lut 2014)
O powodach protestu przeciwko G-20 – głos skazanego za zamieszki (17 lut 2014)
„Nieznani sprawcy”… wcale nie tacy nieznani (3 lut 2014)
Anarchiści z Ukrainy: Prawicowi radykałowie są "koniem trojańskim" Janukowycza (24 sty 2014)
Film - Lokatorzy na sprzedaż (23 sty 2014)
Fanpage Rozbratu (20 sty 2014)
Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju (19 sty 2014)
OŚWIADCZENIE W sprawie projektu zmian Studium przestrzennego dla Poznania (9 sty 2014)
Służby celne zmuszają kobiety do rodzenia. Czy mają do tego prawo? (9 sty 2014)
Nowy projekt studium skrojony na potrzeby biznesu (5 sty 2014)
Nacjonalizm w służbie komunizmu (12 gru 2013)
Jego Magnificencja Paralizator (7 gru 2013)
Nowy nacjonalizm. Dlaczego trup wyszedł z szafy? (5 gru 2013)
Winni są czyściciele kamienicy i miasto - oświadczenie (25 lis 2013)
Konferencja:Ludzie bez mieszkań, mieszkania bez ludzi. Pustostany a polityka miejska (20 lis 2013)
Oświadczenie ws. ataków z 11.11.2013 (12 lis 2013)
Dlaczego bronię Piotra Ikonowicza (7 lis 2013)
Odzysk (na razie) zostaje! – ale właściwie co z niego mamy? (5 lis 2013)
Ofiary mają się prawo bronić przed prawicowymi napadami (4 lis 2013)
Policja zatrzymała aktywistów z Od:Zysku (25 paź 2013)
Elity sprzedane! (18 paź 2013)
0,3% czyli "budżet obywatelski" (7 paź 2013)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań (4 paź 2013)
Oświadczenie w sprawie licytacji skłotu Od:zysk (3 paź 2013)
19 LECIE ROZBRATU (19 wrz 2013)
Pies ogrodnika czyli historia pewnej drukarni (5 wrz 2013)
Odzyskać galerie, zamknąć urząd miasta (2 wrz 2013)
Czyściciele kamienic i ich mocodawcy nadal bezkarni - relacja z pikiety (29 sie 2013)
Nowy numer Biuletynu Inicjatywa Pracownicza (9 sie 2013)
Urynowe wojenki (27 lip 2013)
Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka! (17 lip 2013)
WOŁYŃ 1943 - KU PAMIĘCI (11 lip 2013)
Rap koncert pod Ceglorzem (3 lip 2013)
Rocznica Poznańskiego Czerwca - wiec pod bramą HCP (28 cze 2013)
Poznański Czerwiec 56’ – to nie tylko kolejna rocznica (24 cze 2013)
Clement Meric – zamordowany przez faszystów we Francji (18 cze 2013)
Wstrzymanie budowy fermy norek w Brześciu (15 cze 2013)
Protest: NEO BANK - NEO GANG! (11 cze 2013)
Popieramy turecką rebelię! Akcja solidarnościowa w Poznaniu (4 cze 2013)
"Nagroda" dla policji za pomoc w procederze czyszczenia kamienic (3 cze 2013)
Eksmisje - represje - policyjne porażki (15 maj 2013)
Hiszpańskie platformy przeciwko eksmisjom – wywiad (13 maj 2013)
"Walczymy o swoje od 1890” - 1 maja we Wrocławiu (3 maj 2013)
Za kratami więzień Łukaszenki (29 kwi 2013)
Protest przeciwko nowej fermie norek (8 kwi 2013)
Mieszkania dla ofiar czyścicieli kamienic. Protest (4 kwi 2013)
Bilety relatywnie staniały. Powstanie komunikacyjne trwa. (27 mar 2013)
Popieramy strajk generalny na Śląsku (26 mar 2013)
Z perspektywy sztuki krytycznej. Wywiad z Grzegorzem Klamanem (24 mar 2013)
BURŻUAZJA WRACA DO CENTRUM - film prod. SzumTV (22 mar 2013)
Za dużo, żeby umrzeć, za mało, aby godnie żyć (21 mar 2013)
Rada Miasta Poznania: „Spieprzaj Wójciak”. Oświadczenie (20 mar 2013)
W Kościele argentyńskim walka trwa (20 mar 2013)
Papież, który współpracował z reżimem (16 mar 2013)
Solidarni z lokatorami. Rusza zbiórka publiczna WSL (15 mar 2013)
Dostawić swojego taga. Wywiad z grafficiarzem (12 mar 2013)
Zero tolerancji dla policji (2 mar 2013)
Prokuratura i policja – karzące ramię właścicieli (26 lut 2013)
Politycy, profesorzy i homo-studentki (25 lut 2013)
Ochroniarze zamiast kluczy. Kolejne nielegalne wysiedlenie (21 lut 2013)
Partyjna fikcja czy horror? Polemika (19 lut 2013)
Pikieta pod NeoBANK - nie finansujcie czyścicieli kamienic (15 lut 2013)
O tym, jak Bazyliszek przestraszył się swojego własnego oblicza (12 lut 2013)
WSL w sprawie czyszczonej kamienicy przy ul. Piaskowej (9 lut 2013)
Kryzys finansów miasta uderza w dzieci (6 lut 2013)
Wina, kara i policyjne mandaty (1 lut 2013)
Robotnicy budowlani z Piaskowej nie podjęli dziś prac remontowych (31 sty 2013)
Śruba próbował eksmitować w środku zimy (24 sty 2013)
Polityka i mury (23 sty 2013)
Działalność Federacji Anarchistycznej w 2012 roku (21 sty 2013)
Już w środę Wielkopolskie Powstanie Komunikacyjne! Stop podwyżkom! (13 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 2 (11 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 1 (9 sty 2013)
Ruch lokatorski w Poznaniu. Podsumowanie 2012 (5 sty 2013)
Działania Inicjatywy Pracowniczej w 2012 r. Podsumowanie (3 sty 2013)
Stolarska: Akcja solidarnościowa (24 gru 2012)
Znowu pod sąd – za wspieranie lokatorów (20 gru 2012)
Po wodę do wojewody – protest lokatorski (19 gru 2012)
Pucek przestań pieprzyć. Przełomu w budownictwie komunalnym nie ma (15 gru 2012)
13 Grudnia - władza do robotników strzela zawsze celnie (13 gru 2012)
Czy zdrożeją bilety MPK? (10 gru 2012)
Poznań daje pracę? Kolejna idiotyczna kampania reklamowa miasta (6 gru 2012)
Przeciwko fermom futrzarskim - protest (28 lis 2012)
Nie będzie śledztw przeciwko policjantom - cd. samorozgrzeszającego się państwa (26 lis 2012)
Nie zmywajcie tej krwi – film o wydarzeniach w Genui w 2001 r. (22 lis 2012)
Oskarżony przez policję anarchista uniewinniony (21 lis 2012)
Zamach... (20 lis 2012)
Cena futra - śledztwo na polskich fermach futrzarskich (20 lis 2012)
Protest związków zawodowych (14 lis 2012)
Dyrektorska gangrena (12 lis 2012)
Bez wyzysku i nacjonalizmu. Oświadczenie w związku z 11 listopada (8 lis 2012)
Cuchnący barak dla matki z dzieckiem – czyli standardy według ZKZL (6 lis 2012)
Walizka. Historia zbąszyńskich Żydów (28 paź 2012)
W Cegielskim robotnicy domagają się podwyżek (27 paź 2012)
Czas na zmiany, nie na rozmowy (25 paź 2012)
Najbliższe wydarzenia, na które zapraszamy (22 paź 2012)
Demonstracja lokatorska - 20 października (19 paź 2012)
AMS rekwiruje prace poznańskich artystów z mFA (18 paź 2012)
Protesty, procesy, kontrole – konflikt w żłobkach trwa (15 paź 2012)
12 października - Dzień Björna Söderberga (12 paź 2012)
15 tys. pijanych rowerzystów siedzi za kratkami. Niepotrzebnie (9 paź 2012)
Usługi publiczne należą do wszystkich – demonstracja w Warszawie (7 paź 2012)
Gdzie wysiedlimy „trudnych właścicieli”? (6 paź 2012)
Lokatorki mówią - sytuacja społeczno-mieszkaniowa Poznania (5 paź 2012)
Przesiedlenia do kontenerów. Lokatorzy nie są niczego świadomi – ZKZL manipuluje (3 paź 2012)
Przeciwko polowaniom! W obronie dzikiego życia! (1 paź 2012)
Dwie debaty o mieście – partycypacja i mieszkalnictwo (30 wrz 2012)
Akcja protestacyjna w poznańskich żłobkach (27 wrz 2012)
Pierwszy mieszkaniec kontenera socjalnego (25 wrz 2012)
Polityka społeczna presji (23 wrz 2012)
Piknik na Stolarskiej - film (20 wrz 2012)
Policja inwigiluje gości zaproszonych do WTK (18 wrz 2012)
Solidarność z Jeremym ‘Anarchaosem’ Hammondem i innymi haktywistami (15 wrz 2012)
Koalicja dla Mieszkańców Stolarskiej. Podpisz apel! (13 wrz 2012)
Rozbrat ma 18 lat!!! (12 wrz 2012)
Mały polityk... Zaczipować go jak psa! (5 wrz 2012)
Finanse miejskie w zapaści (4 wrz 2012)
Oświadczenie w sprawie zajść podczas „dzikiej” eksmisji na ulicy Podgórze (2 wrz 2012)
Trwa brutalna eksmisja skłotu Warsztat (29 sie 2012)
Zaproszenie do solidarności ze Stolarską (28 sie 2012)
Pikieta pod domem biznesmena Gawrońskiego (25 sie 2012)
Anarchiści uniewinnieni (24 sie 2012)
Kim byli Sacco i Vanzetti? (23 sie 2012)
Niezwykle groźni osobnicy, sądzeni z kodeksu wykroczeń (15 sie 2012)
Stolarska zabarykadowana. Lokatorzy bronią swoich praw (13 sie 2012)
Literaci do piór! Bieda do kontenera! (12 sie 2012)
Wirtualne dochody z EURO (10 sie 2012)
Eugenika wersja light (8 sie 2012)
ZKZL chciał wyeksmitować matkę z dziećmi (6 sie 2012)
Mieszkańcy Baranowa protestują przeciwko fermie norek (6 sie 2012)
Tomczak oddawaj mandat! (1 sie 2012)
Brutalność poznańskiej policji (25 lip 2012)
Zajmujcie pustostany, miasto mięknie (22 lip 2012)
Stolarska bez wody, miasto bez przyszłości (20 lip 2012)
Tomczak oddawaj mieszkanie - pikieta (19 lip 2012)
Sądzony za udział w proteście lokatorskim (17 lip 2012)
Wesprzyj Fundusz Strajkowy dla pracowników Chung Hong (15 lip 2012)
“To be or not to be” – polityka mieszkaniowa Grobelnego (12 lip 2012)
Lokatorzy na Radzie Miasta (10 lip 2012)
Uderz w Grobelnego - odezwie się Pucek (9 lip 2012)
Dramat mieszkańców ulicy Stolarskiej - materiał telewizji Polsat (4 lip 2012)
Czerwiec 56: Robotniczy zryw i święta pamięć (2 lip 2012)
Rasizm – od lat to samo (30 cze 2012)
„Za tymi murami nie ma już Cegielskiego”. Robotnicze obchody Czerwca'56 (28 cze 2012)
Złomowanie Cegielskiego - wywiad w rocznicę Czerwca 1956 (28 cze 2012)
Co się dzieje w poznańskich żłobkach? Protest pracownic trwa (27 cze 2012)
Lokatorzy ze Stolarskiej walczą! (24 cze 2012)
Nie jesteśmy krajem białych niedźwiedzi. Sukces promocyjny Euro (20 cze 2012)
Kolejne szykany wobec lokatorów ze Stolarskiej (19 cze 2012)
Polacy, nic się nie stało? Euroklęska w mediach (17 cze 2012)
Śruba wprowadza terror, władze nie reagują (15 cze 2012)
EURO 2012 nie istnieje (13 cze 2012)
Policja inwigiluje Rozbrat (11 cze 2012)
Demonstracja "Chleba zamiast igrzysk" (11 cze 2012)
Wszystkie media trąbią (9 cze 2012)
9 czerwca zapraszamy na konferencję “Kryzys i Igrzyska – społeczno-polityczne konsekwencje" (6 cze 2012)
Euro 2012 – buraczana propaganda sukcesu (4 cze 2012)
Po pierwsze nie szkodzić. Protest na Wildzie (3 cze 2012)
Nie zabierajcie nam parku na lotnisko! (31 maj 2012)
Protest podczas otwarcia dworca przez Komorowskiego (29 maj 2012)
Kryzys na miarę naszych możliwości... (28 maj 2012)
Prezydent odjechał drogą zapasową – na marginesie sprawy lokatorskiej z perspektywy policjanta (25 maj 2012)
Sądzeni za protest w spr. Piaskowej (23 maj 2012)
Demonstracja 10 czerwca zgłoszona. Ruszamy o godz.14 spod Opery (21 maj 2012)
Pracownice żłobków: 10 czerwca wychodzimy na ulicę! (19 maj 2012)
Stracić zdrowie w kontenerze socjalnym (17 maj 2012)
(Akt.)Kamieniami w dzieci - neofaszyści próbowali zaatakować Festiwal Sztuki (13 maj 2012)
13 maja zapraszamy na Festiwal sztuki DIY (10 maj 2012)
Zamiast piłki nożnej polityka – dyskusja na temat Euro 2012 (9 maj 2012)
Praca do 67 lat? Władza wie lepiej (7 maj 2012)
Koniec studiowania za darmo? (6 maj 2012)
Protest mieszkańców przeciwko fermie norek (4 maj 2012)
500 lat Gułagu - pańszczyzna-ojczyzna (30 kwi 2012)
Puchar Euro w Poznaniu. Pikieta na powitanie (29 kwi 2012)
Rocznica protestu kolejarzy z 1920 roku (26 kwi 2012)
Spadkobiercy i lokatorzy. Jak miasto broni publicznego interesu? (25 kwi 2012)
Za horyzontem. Szkic o utopiach i alternatywach (24 kwi 2012)
Romowie do kontenera? Polityka imigracyjna w Poznaniu (22 kwi 2012)
Redaktor Wesołek będzie się bawić (19 kwi 2012)
Mieszkańcy nie chcą ferm norek (18 kwi 2012)
UAM knebluje studentów - dziekan WNS cenzorem (16 kwi 2012)
Oko za oko..... GW i antysemicka prasa (15 kwi 2012)
Orlik? Dość hipokryzji Grobelnego. Protest (13 kwi 2012)
Sytuacja w poznańskich żłobkach - będzie strajk? (11 kwi 2012)
Kolejna śmiertelna ofiara nacjonalistów (10 kwi 2012)
Cyrk Zalewski – Dwadzieścia niezbyt chlubnych lat! (9 kwi 2012)
Ubój rytualny, czyli prawa zwierząt kontra religijny biznes (7 kwi 2012)
Popieramy strajk w Hucie Batory (5 kwi 2012)
Pucek - "dobry" i "zły" glina (4 kwi 2012)
Strajk generalny w Hiszpanii - relacja poznańskich uczestników (3 kwi 2012)
Kolejne pikiety przeciw ZOO Centrum (2 kwi 2012)
W drugą rocznicę śmierci Marcela Szarego (1 kwi 2012)
Anarchiści z manuFAktury w sprawie emerytur (30 mar 2012)
Bezpłatny transport publiczny w stolicy Estonii - kiedy Poznań? (28 mar 2012)
Frankfurt: Blokada przemarszu neonazistów (27 mar 2012)
Historia z „Kuriera Poznańskiego”. „Gazeta Wyborcza” promuje antysemicki dziennik (25 mar 2012)
Wielka demonstracja w obronie warszawskiej Elby (24 mar 2012)
Finał eksmisji na bruk - mieszkanie na Nadolniku (22 mar 2012)
Strajk i głodówka pielęgniarek w Koninie (foto) (21 mar 2012)
Bałkański wieczór na Rozbracie (16 mar 2012)
Relacja z warszawskiej Manify (14 mar 2012)
Pracownice żłobków żądają negocjacji płacowych (12 mar 2012)
Czwarta edycja Kuchni Społecznej (11 mar 2012)
Eksmisyjna konfrontacja (7 mar 2012)
Elity pchają się do władzy? Na marginesie OFK (5 mar 2012)
Stałe zameldowanie w promocji, jedyne 35 000 złotych! (3 mar 2012)
Oblicze Poznania, którego nie da się ukryć (27 lut 2012)
O dojnej krowie, wielkiej kasie i pazernych cwaniakach (24 lut 2012)
Wycieczka "Drugie oblicze Poznania" - wsiądź, pojedź, zobacz (23 lut 2012)
Dość demokracji rynkowo – konkordatowej (21 lut 2012)
F-16: oszustwo i ignorancja (18 lut 2012)
Polscy Anonimowi o bitwie przeciw ACTA – fakty (16 lut 2012)
Spotkanie lokatorów z Poznania i Warszawy (13 lut 2012)
„Okrągłego stołu” społeczno-mieszkaniowego nie będzie (9 lut 2012)
Kolejny po ACTA zamach władz na swobody obywatelskie (7 lut 2012)
Co dalej z protestami przeciwko ACTA? (5 lut 2012)
Euro 2012 – kryzysowe mistrzostwa (3 lut 2012)
Konsultacje (1 lut 2012)
Likwidacja szkół i droga do nikąd. O demograficznych prognozach miasta (31 sty 2012)
Prawica i jej problem z ACTA (29 sty 2012)
Bez przywódców. Wywiad z Alanem Moore twórcą komiksu „V jak Vendetta” (29 sty 2012)
Zamieszki po demonstracji przeciwko ACTA (27 sty 2012)
Podpisano ACTA. Obalamy rząd! (26 sty 2012)
Gorący protest w środku zimy: ACTA Stop! (25 sty 2012)
Nie dla ACTA. Oświadczenie w sprawie demonstracji. (25 sty 2012)
Kim są Anonymous? (24 sty 2012)
STOP ACTA! Protest przeciwko cenzurze Internetu! (akt.) (22 sty 2012)
Krótszy czas pracy i godna emerytura dla każdego! (20 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (2) (18 sty 2012)
Wiceprezydent Hinc odchodzi. Jedna głowa to za mało! (18 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (1) (17 sty 2012)
Bezrobocie systematycznie wzrasta – co na to władze miasta Poznania? (16 sty 2012)
Krótkie podsumowanie działań anarchistycznych w 2011 r. (13 sty 2012)
Widmo krąży po siedzibie firmy, widmo pracownika... Wywiad z Michałem Kmiecikiem (12 sty 2012)
Opowieść o Bridgestone. Pracownicy znowu protestują (10 sty 2012)
Nie zgadzamy się na podwyżkę cen biletów MPK! (9 sty 2012)
Puste trybuny na miejskim stadionie. I co teraz? (7 sty 2012)
Radni PO i Grobelnego przeciw podwyżkom dla opiekunek ze żłobków (5 sty 2012)
Mniej szkół, więcej posterunków! (4 sty 2012)
Pogrzeb Jolanty Brzeskiej (2 sty 2012)
Podsumowanie 2011: Kulturalnie na i dookoła Rozbratu. (31 gru 2011)
Podsumowanie 2011: Represje wobec ruchu wolnościowego w Poznaniu (31 gru 2011)
Dziecko to nie koszt, Panie Prezydencie. (29 gru 2011)
Rewolucja, Powstanie Wielkopolskie i endecki marsz po władzę (27 gru 2011)
Dziś opłatek – jutro kontener (25 gru 2011)
Żadnych cięć, więcej funduszy na oświatę (22 gru 2011)
Powstało Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (21 gru 2011)
Betlejem Poznańskie na Średzkiej (19 gru 2011)
„Eksmitowana dostanie mieszkanie?” Gazeta Wyborcza manipuluje (18 gru 2011)
Jest tanio, będzie drogo - Młodzieżowe Domy Kultury (18 gru 2011)
Wszyscy czyli nikt. O Poznańskim Kongresie Kultury (17 gru 2011)
Co dalej z "drukarnią"? Oświadczenie (16 gru 2011)
Gimnazja pod naporem algorytmu Grobelnego (15 gru 2011)
Ciekawe cytaty o stanie wojennym (14 gru 2011)
Prawicowy cyrk w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (13 gru 2011)
Rozbrat i polska gentryfikacja na Occupy Hongkong (12 gru 2011)
Stan wojenny i prawicowi poplecznicy Jaruzelskiego (11 gru 2011)
Policja ściga lokatorów (8 gru 2011)
Mieszkańcy Polski umierają szybciej.... (7 gru 2011)
Żłobki piszą do prezydenta (6 gru 2011)
Żłobki blokują ulice! (4 gru 2011)
Chińska zupa czyli uniwersytet (2 gru 2011)
Konferencja prasowa pod specjalnym nadzorem (30 lis 2011)
Likwidacja gimnazjum - szkoła dla kościoła (29 lis 2011)
Wolny uniwersytet teraz!!! (27 lis 2011)
Nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić. Wywiad z kibicem Lecha Poznań (25 lis 2011)
Początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce (1) (24 lis 2011)
Obłęd nienawiści (21 lis 2011)
Puste lokale użytkowe ZKZL. Jak duże to straty? (21 lis 2011)
Sukcesy ZKZL: masowe eksmisje i czynsz w górę o 10 proc. (18 lis 2011)
Biurokratyczne i PRowe manipulacje ZKZL (17 lis 2011)
„Chciałbym być oficerem SS” - relacja zatrzymanej w Warszawie (14 lis 2011)
Co takiego uczynili antyfaszyści z Niemiec? (13 lis 2011)
Prysł mit narodowej jedności (11 lis 2011)
Poznaniacy na blokadzie w Warszawie (akt.) (11 lis 2011)
Wolność słowa po poznańsku: policja rozbija pikietę (10 lis 2011)
To jest myśliwiec na miarę naszych możliwości... (8 lis 2011)
11 listopada spełnij swój obowiązek (7 lis 2011)
Książę na Starym Mieście. Relacja subiektywna (5 lis 2011)
Poznań miastem eksmisji - audycja (4 lis 2011)
Protest mieszkańców powstrzymał zarządcę budynku (3 lis 2011)
Dramat mieszkańców kamienicy na ul. Piaskowej trwa (2 lis 2011)
Bójmy się porządnych obywateli (1 lis 2011)
Stadionowy populizm (30 paź 2011)
Lokatorzy pod urzędem miasta. Prezydent Komorowski ucieka? (28 paź 2011)
Brutalność eksmisji. Czy dalej będziecie milczeć? (27 paź 2011)
Film z brutalnej eksmisji na ul. Dąbrowskiego (27 paź 2011)